Kategorija:Garso menas

Iš letmefix.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos internetinės bibliotekos letmefix.lt „Garso meno“ kategorijoje pristatomi menininkai reikšmingi šios gana palyginti jaunos meno šakos lietuviškame kontekste. Jame apjungiamos šiuolaikinės muzikos, medijų meno ir vizualiosios dailės raiškos priemonės, konceptualias prielaidos, meninės praktikos ir technikos. Wiki enciklopedijos formatas parankus apžvelgti visą individualių kūrybinių biografijų plejadą. Mėginame išvengti pagundos ją suvokti kaip vientisą, bendrą ir nuosekliai besiplėtojusį, tampriai susietą reiškinį. Autorių sąrašas nėra baigtinis, tad nuodugniau besidomintys Lietuvos garso meno scena visada ras siūlo galą, vedantį tolesnių paieškų link.

Šis įžanginio ir pristatomojo pobūdžio darbas yra prasminga pastanga sistemiškiau apibendrinti ganėtinai trivialų Lietuvos garso meno praktikų diskursą. Reikėtų pripažinti, jog jis Lietuvoje dažniau siejamas su eksperimentine muzika ir kone sąmoningai nekonvenciniu, institucinės reprezentacijos strategijų stokojančiu ar netgi jų vengiančiu medijų menu. Atskirų menininkų kūrinių, projektų, parodų interpretacijos, regis, kaskart apeliuoja į tam tikromis aplinkybėmis susiklosčiusį meninio įvykio kontekstą ir individualias kūrybinių praktikų prielaidas. Tai galioja tiek lokalioms tendencijoms, tiek tarptautinei meninių praktikų plotmei. Kiek užtikrinčiau galima kalbėti apie tas garso meno praktikas, kurias sėkmingai integruoja vaizduojamojo meno, šiuolaikinės dailės, performatyviųjų (audiovizualinių) scenos menų diskursas ir jo žodynui bei sanklodai artimesnė meninė raiška.

Žanriniais riboženkliais vis dar besivadovaujantis klasifikacinis žargonas šiuolaikinio, juolab tarpdisciplininio meno kontekste retai pasirodo besąs aktualus ir veiksmingas. Šia prasme archyvas, mediateka, mini-enciklopedija internete yra unikali meninio diskurso artikuliacijos sfera, anaiptol neišsižadanti ir klasikinės metraščio funkcijos. Ši kolizija kartais atsiskleidžia kaip produktyvus šiuolaikinės kultūros fenomenas, leidžiantis permąstyti aktualiosios meninės kalbos ypatumus. Kai šiuolaikinėmis medijomis kuriamas menas aprašomas šiuolaikinėmis medijomis įtarpintoje aplinkoje, nori nenori tenka atsitraukti, idant būtų deramai apmąstyti fizinės ir skaitmeninės talpyklos, archyvo apimties, laiko dimensijos, klasifikacijos ir navigacijos, skirtingų raštingumo tipų aspektai.

„Garso meno“ skiltyje šiuolaikinių medijų formatams taip pat skiriama dėmesio. Skaitmeninės informacijos gausos laikais dažnam letmefix.lt lankytojui tikriausiai simpatiškas pasirodys ir santūrus, lakoniškas internetinės enciklopedijos formatas. Jis sąmoningai kreips archyvo lankytojo dėmesį į skaitmeninio rašto ypatumus, gramatines konotacijas bei su jomis susijusią estetiką, menančią ankstyvesnius programinės kalbos ir interneto istorijos etapus.

Letmefix.lt skaitmeninio archyvo „Garso meno“ kategorijoje pateikiamos kūrybinės biografijos, menininkų veiklos pristatymas, publikuojami kūriniai ir jų aprašymai bei nuorodos turėtų pasitarnauti kaip naudingas šaltinis šią meno šaką tyrinėjantiems menininkams, menotyrininkams, tarpdisciplininiu menu besidominčiai auditorijai, studentams.


Tautvydas Bajarkevičius Letmefix.lt sudarytojas, kategorija „Garso menas“