Justinas Mikulskis

Iš letmefix.
Jump to navigation Jump to search

Biografija[keisti]

Justinas Mikulskis (g. 1986) yra DJ'ėjus, kuratorius, prodiuseris, muzikos žurnalistas. Šiuolaikinės elektroninės muzikos scenoje geriausiai žinomas kaip tarptautinės interneto platformos Secret Thirteen iniciatorius. Gyvena ir kuria Panevėžyje, nuošaliau nuo meno ir muzikos scenos centrų. Techno romantikos ir griežto postindustrinio rigorizmo įkvėptoms subkultūroms būdinga periferijos būsena ir izoliacijos estetika juntama nuotolį vertinančiose sporadiškose praktikose. Efemeriškų muzikos artefaktų mainai ir labiau apčiuopiamos jų formos bei poetika yra aiški šio menininko ir kuratoriaus kūrybos dominantė.

Kaip DJ'ėjus Justinas Mikulskis pasirodo pseudonimu S13. Šis amplua jam leidžia interneto platformoje realizuojamą muzikos selekcijos ir kompiliacijos meninę praktiką perkelti į sceną, gyvo atlikimo (mikso) situaciją. Nėra abejonių, kad estetinės ir pragmatiškos muzikos selekcijų publikavimo internete strategijos paieškos ir sukurtas tokios strategijos modelis priskirtinas, visų pirma, miksologijos sferai ir yra sietinas su DJ'ėjaus figūra. Tačiau autonomiška teminių kompiliacijų publikavimo terpė šiai antrinės autorystės kategorijai suteikia kiek kitą matmenį. Selekcijos autorius jau nėra arba nebūtinai yra DJ'ėjus, tačiau jo kaip šio tipo autoriaus pasirodymas publikavimo platformoje niekada nėra atsitiktinis. Tokios autorystės gestas su savimi atsineša ir tam tikrą estetinį naratyvą.

S13 grojo daugelyje didžiųjų ir nišinių elektroninės muzikos festivalių Lietuvoje. Jo kūrybinėje biografijoje – pasirodymai Arma17 koncerte Maskvoje (kartu su Mika Vainio, Fennesz, Atom™), Berlin Atonal festivalyje Berlyne (kartu su leidybinės platformos Subtext Records menininkais). Jo muzikos selekcijas publikavo Secret Thirteen koncepcijai artimos interneto platformos Electronic Explorations, Experimedia, A Strangely Isolated Place, Headphone Commute, Modyfier’s Process.

Į interneto platformos Secret Thirteen komandą įvairiais jos veiklos etapais įsitraukė jaunosios kartos nepriklausomos kultūros entuziastai: muzikos žurnalistas Paulius Ilevičius (suru.lt), kultūros vadybininkė Radvilė Nakaitė, eksperimentinės muzikos kūrėjas Lukas Petraitis, fotografė Laima Stasiulionytė, menininkė Evelina Atkočiūnaitė, teisininkė Margarita Niedvaraitė.


Meninė veikla[keisti]

Muzikinę veiklą pradėjęs kaip daugiasluoksnių drum'n'bass garso takelių kūrėjas, Justinas Mikulskis plėtė savo muzikinės stilistikos interesų ratą, pasinerdamas į šiuolaikinės, eksperimentinės muzikos, džiazo, triukšmo, lauko įrašų, industrinės muzikos ir kitų žanrų ribose besiskleidžiančius audityvios percepcijos pasaulius. Išbaigtas muzikines selekcijas lydintys teminiai pasakojimai priskirtini subkultūrinės romantikos vaizduotės artefaktams. Individualios S13 inspiracijos neabejotinai sietinos ir su vizualiuoju menu, autorine dizaino maniera, technomitologijomis, futuristinėmis aliuzijomis.

Šis kūrybinis principas bei stilistinė pajauta grindžia ir interneto platformos Secret Thirteen koncepciją. Muzikos selekcijų archyvas plėtojamas į jį įtraukiant žinomų elektroninės muzikos scenos kūrėjų kurtas kompiliacijas. Atskiri muzikiniai naratyvai atmosferiški, neretai kupini kinematografiškos nuotaikos. Kitais atvejais aliuzijų prisodrintą muzikinių motyvų tonalumą keičia ritmiški pasažai, psichodelinės klajonės, industrinis sunkis ir griežta, kapota, šiurkšti techno askezė. Bet kuriuo atveju galima teigti, jog kiekvienas miksas – savotiškas melomanijos etiudas.

Nepaisant atrankos ir kokybės kriterijų, Secret Thirteen selekcijų skaičius jau skaičiuojamas ne dešimtimis, o šimtais. Interneto platformoje kompiliacijas yra publikavę tokie menininkai kaip Lawrence English, Machinefabriek, BJ Nilsen, Lasse Marhaug, Scanner, Peter Rehberg, Richard Chartier, Biosphere, Locust, Kanding Ray, Lustmord, Frank Bretschneider, Jan Jelinek, Felix Kubin, Asmus Tietchens, Josef Van Wissem, Frans de Waard, Mira Calix, Fluxion, Janek Schaefer, Moniek Darge, Mieko Suzuki ir daugelis kitų. Publikuojamos ir lietuvių menininkų sudarytos muzikos selekcijos – jas parengė Emanuelis Ryklys, Ernestas Sadau, Stavaris, Matas Aerobica, Gintas K, AVaspo, Sraunus, Armantas Gečiauskas ir kt.

Greta muzikinių selekcijų, Secret Tirteen interneto svetainėje kuruojamos ir interviu bei recenzijų skiltys.


Kūryba[keisti]

isolatedmix 36

A Strangely Isolated Place, 2013


01 2 isolatedmix 36.jpg


Kiek romantiškai kalbant, Justino Mikulskio selekcijos, dedikuotos Secret Thirteen stilistiškai artimai muzikos publikacijų platformai internete A Strangely Isolated Place, anotacija primena dviejų autonomiškų estetinės vaizduotės pasaulių ambasadorių asmenišką apsikeitimą laiškais, siekiant užmegzti diplomatiškus santykius.

Anotacijoje skaitome, jog 2013 m. pradžioje A Strangely Isolated Place kuratorius Ryanas Griffinas buvo pakviestas sudaryti selekciją platformai Secret Thirteen. Ji taip ir vadinasi – The Secret Thirteen Mix. Justinas Mikulskis kompiliacijai parašė pristatomąjį tekstą, kurioje klausytojus supažindino su Ryano Griffino kūrybine biografija, apibūdino jo kuruojamos platformos A Strangely Isolated Place charakteringumą, aprašė garso takelio stilistiką, interpretacinį naratyvą susiejo su subjektyviomis aliuzijomis į dailės kūrinį – Edwardo Muncho paveikslą De ensomme. Pastarasis interpretacinis gestas yra būdingas audityvų ir vizualinį vaizduotės modusus apjungiančiai Justino Mikulskio kaip internetinės garsų galerijos kuratoriaus manierai. Ryanas Griffinas, savo ruožtu, anotaciją papildė savąja įžanga, kartu pakviesdamas klausytojus atkreipti dėmesį į A Strangely Isolated Place sekciją Place Series pristatančius garso takelius.

Po mėnesio publikuotos Justino Mikulskio selekcijos isolatedmix 36 anotacija taipogi susideda iš dviejų dalių. Ryanas Griffinas dar kartą užsimena apie užsimezgusią kolaboraciją ir trumpai aprašo jos priešistorę. Justinas Mikulskis, pasidavęs nostalgiškoms nuotaikoms ir melomaniškiems sentimentams, sąmoningai naivistine retorika pristato savo sudarytą kompiliaciją, kurią sieja su XX a. 1-ojo dešimtmečio pradžioje atrastais muzikos albumais. Prieš išgirsdami į vientisą mozaiką sukomponuotus garso takelius, menančius to ankstyvo laikotarpio Justino Mikulskio kaip klausytojo išgyvenimus, sužinome ir šį tą apie kuriančio, kolekcionuojančio, publikuojamo melomano kasdienybę, aprašytą paprastai, kasdieniškai, netgi banaliai. Arba tariamės kažką sužiną, mat neapleidžia įtarimas, jog tokia autobiografinė retorika ir, tam tikra prasme, iliustratyvus naratyvinis pasažas tėra tik kvazi-estetinės mozaikos konstravimui pasitelkiamo stiliaus priemonės.

Jeigu prisimintume interneto terpei neretai taikomą toposo raktažodį, pasitelkiamą kaip vietos sinonimą, ir tą terpę palygintume su žemės plotais, galėtume kone etnografiškai teigti, jog ką tik buvome ne tik vaizduotės pasaulių ambasadorių, bet ir interneto toposų žemėtvarkininkų pokalbio ir tarpusavio mainų liudininkais.


Secret Thirteen

Electronic Explorations, 281


02 2 Electronic Explorations 281.jpg


Interneto platformos Electronic Explorations aprašyme pavartotą anglų kalbos daiktavardį patchwork, etimologiškai ir semantiškai pasižymintį su programavimo terminija sietinomis konotacijomis, galima versti ir žodyne išskirta vietovardžio reikšme. Secret Thirteen dueto Justino Mikulskio ir Luko Petraičio muzikos selekcija, publikuojama kaip 281-asis Electronic Explorations leidinys, yra dar viena deklaratyvi elektronine muzika apgyvendintų interneto vietovių susitikimo vieta.

Kompiliacijos aprašyme išsamiai pristatoma Secret Thirteen veiklos istorija: pradedant pirminio sumanymo inspiracijomis, interneto platformos struktūra, baigiant prie projekto dirbančios komandos pristatymu. Pati kompiliacijos stilistika siejama su post-sovietinio tipo regionine periferija. Turėdami omenyje globalų savo kaip menininkų kontekstą ir iš jo kylančius subkultūrinės estetikos bei laikysenos orientyrus, selekcijos sudarytojai savąjį identitetą sieja su Panevėžio miestu. Šiuo atveju akcentuojami iš sovietinio laikotarpio paveldėti industriniai rajonai ir jų emocinį foną veikiantys gamybinės paskirties pastatai. Daugiau nei pakankamas akstinas techno kultūroje aktyviai eksploatuojamoms atšiaurioms industrinėms mitologijoms, nematomais tiltais sujungiančioms Detroito priemiesčius Jungtinėse Amerikos Valstijose, retroaktyviai aktualizuojančioms, sakykime, Chemnitzą ir Berlyną siejančią geležinės uždangos griūties nostalgiją, inspiruojančioms išscentrinius technonomadiškus judesius, žadinančioms kone ideologinį ilgesį išnykusia energija kvėpuojantiems industrinių karkasų griuvėsiams.

Muzikinėje selekcijoje girdime radijo pokalbius, radijo bangų triukšmą, šiurkštaus analoginio garso faktūras, nenudailintus generuojamo ir sintezuojamo garso technologijomis išgaunamus garsus, jų sekvencijas, laužytus ritmus, angarų sienas drebinančias garso mases. Tokiu būdu geopolitinių aspiracijų turintis technofuturizmas pasirodo kaip agresyvi, subversyvi, kone militaristiška, kolonizuota ir kolonizuojanti, parazitiška, klajokliška ir, galiausiai, technofobiška, sporadiška ir tuo pačiu save izoliuojanti įgalintos vaizduotės taktika, besirealizuojanti laikinų intervencijų įvykiais ir autonominių zonų steigtimis. Žinoma, tai tėra vienas iš tokio kontra-vizionieriškumo veidų, save dengiantis kauke, konstruojama rezistencijos, distopijos, nostalgijos kategorijomis. Tik čia jos tampa estetinėmis, kontra-kultūrinėmis kategorijomis, besislapstančiomis nuo visa gaubiančių didžiųjų naratyvų skėčio.


Music from 1971-2012

Headphone Commute Mix


03 2 Headphone Commute Mix.jpg


Heaphone Commute – dar viena muzikos platforma internete, publikavusi Justino Mikulskio sudarytą muzikos selekciją. Joje ypatingai atsiskleidžia stilistinė pagava eklektiškoms mozaikoms. Kompiliacijoje girdime etnografinių motyvų, melodingos vadinamojo ketvirtojo pasaulio (angl. fourth world) muzikos atmosferikos, eksperimentinės improvizacijos elektroniniais ir akustiniais sąskambiais, sintezatorių skambesio, griežtesnės ritmikos struktūrų, indie roko atmainų.

Muzikos selekcija, susidedanti iš 1971–2012 m. sukurtų garso takelių, turėtų pamaloninti išrankaus šiuolaikinio melomano skonį. Žinoma, taip teigti galime tik tada, kai kalbame apie Secret Thirteen stilistiniam kontekstui artimą ir šios interneto platformos propaguojamais leidybos bei publikavimo žanrais besidominčią auditoriją.


Nuorodos[keisti]

Secret Thirteen