Rimantas Pleikys

Iš letmefix.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Rimantas Pleikys – žurnalistas, savo profesinėje veikloje ypatingą dėmesį paskyręs radijo medijai ir šioje srityje padaręs solidžią karjerą: jis buvo vienas iš didžiųjų radijo stočių M-1 ir Radiocentras įkūrėjų, dirbo radijo stoties M-1 vyriausiuoju redaktoriumi, televizijos Kaunas Plius Vilniaus redakcijos vadovu. 1996-1998 m. ėjo Lietuvos Respublikos Ryšių ir informatikos ministro pareigas.

Šiame archyve pristatome du jo inicijuotus projektus, aktualius radijo medijos kontekste. Medijų teorijoje, praktikoje bei istorijoje šis platus veiklos laukas nusakomas transliavimo medijų (angl. broadcasting media) raktažodžiu. Daugiakalbė interneto svetainė Radio Jamming ir knyga Jamming bei kartu su režisieriumi Domantu Vildžiūnu kurtas dokumentinis filmas Triukšmo imperija, pasakojantis apie svarbų politinį ir istorinį vaidmenį 20 a. antrojoje pusėje suvaidinusį radijo trukdžių fenomeną kaip vieną iš informacijos blokados bei tarptautinio masto politinės eterio cenzūros priemonių. Šie transliavimo medijų istorijos kontekste unikalūs projektai pristato itin išsamius, profesionaliai atliktus ir kompleksiškus temą nagrinėjančius tyrimus.

Radijo trukdžiai – informacijos blokados ir ideologinės cenzūros strategija, uoliai taikyta Šalotojo karo metais (o kai kuriose šalyse pasitelkiama ir iki šiol), puikiai atskleidžia informacijos svarbą šiuolaikinės civilizacijos gyvenimui, minties ir idėjos galią, jos kolektyvinę prigimtį, charakteringas 20 a. globalaus informacijos perdavimo kanalų tinklo savybes. Disponavimas informacija ir idėjomis yra galios instrumentas. Ne veltui sovietmečiu ideologinei cenzūrai apibūdinti buvo pasitelkiamas išraiškingas propogandinis žodynas – sistemą kritikuojančios radijo laidos buvo vadinamos „ardomosiomis ideologinėmis diversijomis”. Informacijos blokada ir politinė cenzūra apibūdintinos kaip pastangos išlaikyti ideologinę autonomiją, kas reiškė ir bandymą formuoti nuo aplinkinio pasaulio izoliuotą, totalinės ideologijos sistemai paklūstančią kultūrą, gyvenimo stilių, pasaulėjautą.

Radio Jamming

Radiojamming.jpg

Interneto svetainėje Radio Jamming anglų, rusų, lenkų, čekų ir lietuvių kalbomis pristatomi radijo trukdžių istorijai skirti straipsniai, dokumentai, įvairių kompleksiškos radijo trikdžių infrastruktūros elementų fotografijos, garso įrašai, gausus šią temą nagrinėjančios literatūros sąrašas. Čia rasite nuorodą ir į šio tyrimo pagrindu Rimanto Pleikio parašytą knygą Jamming pristatančią interneto svetainę. Svetainėje kalbama apie radijo trukdžių istoriją Sovietų Sąjungoje, Čekoslovakijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Rytų Vokietijoje, Kinijoje, Kuboje, Vietname ir kitose valstybėse, daugiausiai dėmesio skiriant Rytų Europoje taikytoms radijo trukdžių metodikoms, jų infrastruktūrai ir technologijoms.


Triukšmo imperija

Dokumentinis filmas, 50 min 20 sek, 2008

Triuksmo imperija.jpg

Triukšmo imperija – Domanto Vildžiūno režisuotas dokumentinis filmas, kuriam scenarijų parašė Rimantas Pleikys. Filme pasakojama apie Sovietų Sąjungos bei jos kontroliuotų šalių kontekste aptariamą radijo trukdžių fenomeną. Filme pasitelkiama paveiki autentiška garsinė radijo trukdžių medžiaga. Jame pateikiami archyviniai kadrai, dokumentuojantys radijo trukdžių istoriją bei laikmečio atmosferą. Istorinis naratyvas, sukurtas remiantis tiriamąja medžiaga, papildytas laikmečio liudininkų interviu, nusakančių to meto politinę situaciją ir su radijo trukdžiais susijusias asmenines patirtis. Tai intriguojantis istorinėmis realijomis paremtas pasakojimas, ypač vertingas Rytų Europos regiono transliavimo medijų istorijos kontekste.