Arnas Anskaitis

Iš letmefix.
Jump to navigation Jump to search

Biografija[keisti]

Arnas Anskaitis gimė 1988 m. Kaune. Nuo 2007-ųjų metų studijuoja Vilniaus dailės akademijoje, Fotografijos ir medijos meno katedroje. Šiuo metu studijuoja meno doktorantūrą Vilniaus dailės akademijoje, kurioje taip pat ir dėsto. Menininkas gyvena ir kuria Vilniuje.

Meninė Veikla[keisti]

Arnas Anskaitis yra jaunosios kartos tarpdisciplininio meno kūrėjas. Menininko kūryba yra labai įvairi – apima fotografiją, kiną, garso meną, filosofiją. Jo kūrybai svarbus lingvistinis dėmuo, žodis ir jo vizualumas, skambesys ir jo reikšmė. Autoriui būdingas analitiškumas, fenomenologinė mąstymo prieiga.

Kūriniai[keisti]

„Arti“ (2009)[keisti]

(Right click to control movie)

Šiame eksperimentiniame filme stambiu planu rodomi buities objektai – medžiagos klostės, maisto produktai, kompaktiniai diskai, knygos, žurnalai, televizorius, pieno stiklinė ir t.t. Vaizduojami ir su menininko darbu asocijuojami objektai, kasdienybės fragmentai. Vaizdu fiksuojama daiktų panorama iš arti, išryškinama jų faktūra, medžiagiškumas. Įrašą lydintis garso takelis kelia slinkties įspūdį. Šį kūrinį galima suprasti kaip žaismę tarp žodžio ir vaizdo, žvilgsnio ir asociatyvaus mąstymo – subjektui galvoje kylantys žodžiai, daiktų vardai sukuria vis aiškesnį mozaikos paveikslą.

Nuorodos[keisti]