Tautvydas Bajarkevičius

Iš letmefix.
13:45, 19 lapkričio 2018 versija, sukurta Tautvydas Bajarkevičius (Aptarimas | indėlis) (→‎Nuorodos)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search

Biografija[keisti]

Tautvydas Bajarkevičius (g. 1981) yra menotyrininkas, rašytojas, kuratorius, tarpdisciplininės srities menininkas. Rašo apie šiuolaikinį vizualųjį meną, medijų kultūrą, kiną, garso meną, šiuolaikinę muziką. Publikuoja esė, apžvalgas, recenzijas, komentarus. 2016 m. pasirodė autorinė menininko etiudų, miniatiūrų ir eskizų rinktinė mažoji a (leidykla NeRutina).

Bendradarbiauja su kultūrine žiniasklaida ir institucijomis. 2006–2009 m. dirbo Lietuvos dailės muziejaus Šiuolaikinės dailės informacijos centre, 2009–2012 m. – LDM Nacionalinės dailės galerijos Dailės informacijos centre. Rūpinosi šiuolaikinės dailės archyvu: mediateka, biblioteka, dailininkų dokumentacijomis. Kuravo ir koordinavo projektus, dirbo viešųjų ryšių srityje. 2011–2018 m. dėstė Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijos meno katedroje bei kitose aukštosiose mokyklose: Vilniaus Gedimino technikos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2017 m. kaip Erasmus + programos dalyvis lankėsi Jano Evangelisto Purkynės universiteto Meno ir dizaino katedroje Bohemijos regiono mieste Usty Nad Labem (Čekija). Du kartus gavo Kultūros ministerijos skiriamą stipendiją kultūros ir meno kūrėjams.

Kaip kuratorius ir menininkas inicijuoja performatyvias situacijas ir į jas įsitraukia. 2003–2008 m. kuravo nepriklausomą garso meno projektą Garso zona. Bendradarbiavo su medijų meno festivaliais Centras (Kaunas), Enter (Šiauliai). 2008 m. dalyvavo tarptautinėje garso meno stovykloje Sound Art Camp Kaliningrado srityje (Rusijoje). 2010–2015 m. su butoh šokio trupe TO-EN (Lenkija) realizavo šiuolaikinio šokio projektą Mélange. 2011 m., atidarant Nidos meno koloniją, kuravo penkių menininkų parodą kolonijos kambaryje, realizavo improvizacinės muzikos projektą Nidos meno mokykloje. 2012 m. įgyvendino kelių dalių tarpdisciplininio meno projektą Sąsajos. 2013 m. buvo tarptautinio garso meno projekto Sound Around (Gdanskas, Klaipėda, Kaliningradas) kuratorių komandos narys. 2015 m. ir 2017 m. buvo šiuolaikinės muzikos festivalio Jauna muzika organizacinės komandos narys. 2017 m. galerijoje POST (Kaunas) kuravo antrąjį galerijos inicijuoto garso meno ciklo projektą Inversija.

Menininko eksperimentinės muzikos albumus yra išleidusios interneto leidyklos Surfaces (Lietuva), Crónica (Portugalija), Zeromoon (JAV), True Call (Vokietija). Paskiri kūriniai įtraukti į rinktinės principu sudarytas kompaktines plokšteles.

Kone kasmet rašo apie šiuolaikinės muzikos festivalius Jauna muzika ir Gaida. 2014–2016 m. apžvelgė medijų kultūros ir meno festivalius Transmediale ir Club Transmediale Berlyne. Keletą kartų kaip kuratorius ir menotyrininkas lankėsi eksperimentinės muzikos festivalyje Skaņu Mežs Rygoje.

Meninė veikla[keisti]

Letmefix.lt svetainėje pristatomi trys internetinės leidybos platformose pasirodę Tautvydo Bajarkevičiaus eksperimentinės muzikos albumai, sukurti meniniu slapyvardžiu audio_z. Jų estetika, visų pirma, sietina su tokio leidybos būdo diktuojama žanrine specifika, klausymosi kultūra, eskizišku stiliumi. Kiekvienas leidinys gali būti traktuojamas kaip savotiškas laiškas, kurio adresatą tikimasi pasiekti pasitelkiant kontekstualią interneto topografiją, kryptingai pasirinktas ir atpažįstamas vietas. Laiško intencija tveria kur kas ilgiau, nei trunka pats publikavimo veiksmas. Ją realizuoti įmanu unikaliose situacijose pakartojant minėtos topografijos atvertį. Tad iš vienos pusės tokiais atvejais kalbama apie konkrečios leidybinės iniciatyvos suburtą auditoriją ir jos dėka susiformavusią estetinių mainų kultūrą, iš kitos – apie unikalų autorystės ir meno kūrinio patyrimo saitais susietą performatyvų, intelektualų gestą. Jo pėdsakai ilgainiui pasirodo besą regimi tiek, kiek įgauna prasmės šioje dvilypėje situacijoje, kurioje tarpusavio priklausomybės saitais susisieja nuosekliai plėtojamas kontekstas ir konkrečios jo įgalintos sąveikos. Kita vertus, čia esama ir šiai priklausomybei tiesiogiai nepavaldžių autorystės mitologijų. Alternatyva, kurią nuo pat savo ištakų yra linkusios vertinti nepriklausomos menininkų bendruomenės.

Karpinių principu kuriamo koliažo, repetityvios asinchroniškos ritmikos, intuityvaus montažo, sintezuoto garso, abstrahuotos melodikos, pastelinio tonalumo, daugiasluoksnio atmosferiškumo išgavimo technikos aiškiai atspindi interesą plėtoti individualią muzikinę stilistiką, inspiruotą XX a. pab. – XXI a. pr. skaitmeninės muzikos estetikos, derinant ją su organiško garso įrašo praktikomis, įvairiomis elektroakustikos technikų ir fonografijos žanrų atmainomis. Intuityvaus eskizavimo intencionalumas šioje įprastinei komponavimo sampratai alternatyvioje kūrybinėje paradigmoje remiasi konceptualių vaizdinių, kryptingai plėtojamų praktikų ir sąlyginai paprastų technikų tarpusavio gretinimu. Tad kiekvienas kūrinys – it sonorinis atspaudas ant savo materialia prigimtimi mįslingos, intuityviai nepažinios įrašo plokštės.

Kūriniai[keisti]

[x ]

audio_z


[srfc016]

Surfaces (LT), 2005


X.jpg


2004–2005 m. gyvavusi interneto leidykla Surfaces, kuruota menotyrininko, kultūros kritiko Jurijaus Dobriakovo, savo laiku Lietuvos kontekste buvo viena sėkmingiausių nepriklausomos internetinės leidybos iniciatyvų eksperimentinės muzikos srityje. Subūrusi nemenką garso menininkų ir klausytojų ratą Lietuvoje ir užsienyje, interneto leidykla pasižymėjo unikalia nepriklausomos kuratorystės ir autorinio bendradarbiavimo koncepcija. Per palyginus trumpą savo gyvavimo laiką, Surfaces užsitarnavo tam tikrą autoritetą siauroje, savitus kokybės kriterijus propaguojančioje ir saugančioje nepriklausomos internetinės leidybos nišoje. Žvelgiant retrospektyviai, pastebėtina, jog iniciatyva neišlaikė reiklių laiko išbandymų. Kita vertus, deklaratyvus jos veiklos reziumavimo gestas, paskutiniajame 17-ame albume By Way Of Conclusion subūręs Surfaces anksčiau publikuotus autorius, reiškė principingą laikyseną internete publikuojamos kūrybos devalvacijos atžvilgiu. Surfaces leidiniai saugomi skaitmeniniame archyve archive.org.

2004 m. Surfaces išleido Tautvydo Bajarkevičiaus sudarytą eksperimentinės muzikos albumą Garso zona '04. Nedidelėje 6-ių garso takelių rinktinėje pristatyti autoriai, dalyvavę nuo 2003 m. pradėtame rengti tęstiniame eksperimentinės muzikos projekte, festivalyje Garso zona. Prasidėjęs kaip energingas judesys į kultūrinio miesto periferiją ir pirmą kartą realizuotas kaip įvykis gamybiniame angare industriniame Kauno mikrorajone, 2004 m. festivalis persikėlė į Mykolo Žilinsko galeriją miesto centre. Leidinys yra šia koncepcija grįstas meninio reiškinio, tuo metu taikliausiai apibūdintino subkultūrinio reiškinio statusu, artefaktas.

2005 m. išleistas audio_z eksperimentinės muzikos albumas [x] charakteringai perteikia Tautvydo Bajarkevičiaus solinio projekto muzikinę stilistiką ir reziumuoja kūrybines technikas, išplėtotas pradedant debiutu eksperimentinės muzikos scenoje 2002 m. ir baigiant konceptualaus pobūdžio iniciatyvomis dešimtmečio viduryje.


breaking the waves

audio_z


[zero093]

Zeromoon (JAV), 2008


02 breaking the waves Zeromoon.jpg


Zeromoon yra 1983 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vašingtone veikianti eksperimentinės muzikos platforma. Jos įkūrėjas – garso menininkas Jeffas Surakas. Nuo 2002 m. Zeromoon įsteigė interneto leidyklą, besiorientuojančią į plačią eksperimentinės muzikos žanrų paletę: įvairias laisvosios improvizacijos stilistikas, musique concrete, lauko įrašus, drone ir ambient muziką, nepramogines pop muzikos stilizacijas, metalą. 2001 m. Zeromoon iniciatoriai ėmė rengti kasmetinį šiuolaikinės muzikos festivalį Sonic Circuits, kuriame dalyvavo ir menininkai iš Lietuvos: Antanas Jasenka, Arturas Bumšteinas, Arma Agharta, Gintas K ir vj juodo.

Taupioje albumo anotacijoje rašoma: „breaking the waves yra dar viena kelionė abstrakčia ritmų tėkme link kinematografiškų garsovaizdžių, minimalistinių melodijų, persipinančių koliažų ir tankių atmosferų”. Albumas kupinas skaidraus, perregimo tonalumo. Jame įsipina balso, dialogų įrašų fragmentai, girdisi specialiai albumui įrašytas vokalas. Šviesaus kolorito ir skardaus skambesio tekstūras lydi klausytojo vaizduotę teminių motyvų link kreipianti poetika. Apsiribojama užuominomis, taip paliekant daugiau erdvės muzikaliajam estetinės patirties pradui. Kūriniai ne kartą atlikti koncertinėse situacijose, išnaudojant tonalumo, akustikos ir architektonikos tarpusavio santykį.


Bits, Pieces And So Far Beyond

audio_z


Crónica (PT), 2010


03 Bits Pieces And So Far Beyond Cronica.jpg


Crónica yra Porto mieste, Portugalijoje įsikūrusi medijų leidykla. 2003 m. Crónica įsisteigė kaip vietos menininkų veiklos platforma. Vėliau ji įgavo tarptautinį pripažinimą kaip elektroninės, skaitmeninės ir eksperimentinės muzikos įrašų leidykla, akcentuojanti garso medijos sąsajas su vadinamosiomis laiko medijomis (angl. time-based media). Leidykla išskirtinį dėmesį teikia interneto svetainei, kurią sieja su aukštus kokybės kriterijus išlaikančia ilgalaike publikavimo ir distribucijos strategija. Crónicos įkūrėjai – tarptautinį pripažinimą įgavę Portugalijos menininkai: Miguel Carvalhais, Pedro Tudela, Pedro Almeida, Paulo Vinhas, João Cruz, LIA. Leidykla publikavo ir lietuvių garso menininkų Ginto K bei Arturo Bumšteino kūrybą.

Greta įrašų fizinėse laikmenose ir 2009–2017 m. kurtos radijo laidos Futurónica, transliuotos Rádio Zero ir Rádio Manobras eteryje, Crónicos leidykla kuravo vadinamąją Unlimited Releases seriją, skirtą išimtinai skaitmeninei leidybai. Autoriniams podcastams leidyklos interneto svetainėje skirta atskira rubrika Crónicaster. 63-ioji šios rubrikos publikacija ir yra iš kelių atskirų garso takelių susidedanti audio_z kompozicija Bits, Pieces And So Far Beyond.

Kūrinio anotacija pateikiama anglų kalba. Ją galite rasti Crónicos tinklaraštyje kartu su nuoroda į skaitmeninį garso įrašą.

Nuorodos[keisti]

Tinklaraštis internete